Οι παρακάτω όροι χρήσης και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ως σύνολο.

Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο .

Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον [18] ετών για να εγγραφείτε ως μέλος σε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον [18] ετών.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο  συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση cookies, σύμφωνα με τους όρους της DOERSSA.COM (Πολιτική απορρήτου).

Άδεια χρήσης του ιστότοπου

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η DOERS Α.Ε., κατέχει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα και στο υλικό της ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, διατηρούνται όλα τα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να λάβετε και να εκτυπώσετε από την Ιστοσελίδα για προσωπική σας χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται:

 • Η εκ νέου δημοσίευση υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλον ιστότοπο).
 • Η πώληση, μίσθωση ή υποεξουσιοδότηση υλικού ή αποθηκευμένων στοιχείων από τον ιστότοπο .
 • Η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή άλλως εκμετάλλευση υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα για εμπορικούς σκοπούς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.
 • Η επεξεργασία ή τροποποίηση οποιουδήποτε δημοσιευμένου υλικού στον ιστότοπο
 • Η αναδιανιανομή του υλικού από αυτόν τον ιστότοπο (εκτός από περιεχόμενο το οποίο είναι ειδικά και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή).
 • Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά διαθέσιμο για αναδιανομή, μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο στον οργανισμό σας.

Επιτρέπεται:

 • Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή την εξασθένιση της διαθεσιμότητας ή της προσβασιμότητας του Δικτυακού Τόπου ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομη, δόλια ή επιβλαβής δραστηριότητα ή σε σχέση με οποιαδήποτε παράνομη δόλιου ή επιβλαβούς σκοπού.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου για την αντιγραφή, αποθήκευση, λήψη, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή υλικού που συνίσταται (ή συνδέεται) με οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιούς υπολογιστών, δούρειους ίππους, σκουλήκια, rootkits ή άλλο υπολογιστή κακόβουλης λειτουργίας.
 • Δεν θα πρέπει να εκτελείτε συστηματική ή αυτοματοποιημένη δραστηριότητα συλλογής δεδομένων χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

 

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές αυτού του ιστότοπου είναι περιορισμένη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση σε τμήματα αυτού του ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον ιστότοπο , σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτού του ιστότοπου .

Ο δικτυακός τόπος DOERSSA.COM σας παρέχει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση σε περιοχές αυτού του ιστότοπου ή άλλου περιεχομένου ή υπηρεσιών του.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι εμπιστευτικά.

Η εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο DOERSSA.COM, κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση, εξηγώντας τους λόγους αυτής της κίνησης.

Περιεχόμενο χρήστη

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ως “περιεχόμενο χρήστη” νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του κειμένου, των εικόνων, του ήχου, του βίντεο και του λοιπού οπτικοακουστικού υλικού) που υποβάλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο από οποιονδήποτε σκοπό.

Το “Περιεχόμενο Χρήστη” δεν πρέπει να είναι παράνομο ή άδικο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα εναντίον σας ή τρίτου (σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Δεν πρέπει να υποβάλλετε οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που είναι ή δεν έχει ποτέ αποτελέσει αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε παράνομο ή προσβλητικό υλικό που υποβλήθηκε σε αυτόν τον ιστότοπο ή αποθηκεύτηκε σε διακομιστές ή δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον ιστότοπο .

Εγγύηση

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η εταιρεία δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο από χρήστες και τρίτους.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, δεν εγγυάται ότι:

 • Αυτός ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος συνεχώς, ή
 • Ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από χρήστες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρης, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Περιορισμοί ευθύνης

Η εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη προς σε εσάς (είτε βάσει εμπορικού δικαίου, νόμου περί αδικοπραξίας ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενό της, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο :

 • Εφόσον ο συγκεκριμένος ιστότοπος παρέχεται δωρεάν, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια.
 • Για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή επακόλουθη απώλεια ή απώλεια επιχείρησης, απώλεια εσόδων, εσόδων, κερδών ή αναμενόμενων κερδών, απώλεια συμβολαίων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή υπεραξίας, απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η ζημία αναφερθεί στην εταιρεία.

Εξαιρέσεις

Η ευθύνη της Εταιρείας για χρήση αυτού του ιστότοπου παραμένει άθικτη για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • θάνατος ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια.
 • απάτη ή δόλιο παράπτωμα από την πλευρά του.

Λογική

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι λογικοί.

Εάν κρίνετε ότι δεν έχουν νόημα, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Μη εφαρμόσιμες διατάξεις

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας οδηγίας κριθεί καταχρηστική ή παράνομη, αυτό δεν θα επηρεάσει την δυνατότητα εκτελέσεως άλλων διατάξεων για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή εάν η χρήση της Ιστοσελίδας παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρεία μπορεί να λάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασης στον ιστότοπό σας, σας απαγορεύουν την πρόσβαση στον ιστότοπο , εμποδίζοντας τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα επικοινωνώντας με τον ISP σας για να τους ζητήσετε να αποκλείσουν την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή να κινήσουν νομικές διαδικασίες εναντίον σας.

Αναθεωρήσεις

Η εταιρεία μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όποτε κρίνει σκόπιμο. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του ιστότοπου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο . Ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την τρέχουσα έκδοση.

Ανάθεση

Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάσει, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση ή συγκατάθεση.

Διαίρεση

Εάν μια διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων που έχει οριστεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή είναι παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή μη εκτελεστέα διάταξη ήταν νόμιμη ή εκτελεστή αν ένα μέρος της είχε διαγραφεί, το μέρος αυτό θεωρείται ότι διαγράφεται και το υπόλοιπο της διάταξης θα εξακολουθήσει να ισχύει.

Συνολική συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη γενική συμφωνία μεταξύ σας και της DOERS Α.Ε. σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου .

Άδειες λειτουργίας

Η DOERS Α.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Αθηνών (Γ.Ε.ΜΗ.), με Αρ. ΓΕΜΗ 147459201000.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την DOERS AE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@doerssa.gr.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Not readable? Change text. captcha txt