Σχεδιασμός & Παροχή
Εξατομικευμένων Υπηρεσιών
Τεχνολογίας Αιχμής

Σχεδιασμός & Παροχή
Εξατομικευμένων Υπηρεσιών
Τεχνολογίας Αιχμής

Σχεδιασμός & Παροχή
Εξατομικευμένων Υπηρεσιών
Τεχνολογίας Αιχμής

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η γρήγορη ροή των γεγονότων και των ραγδαίων καινοτομιών στο χώρο της τεχνολογίας, εκθέτουν τους ανθρώπους σε περισσότερη πληροφορία από ποτέ και καθιστούν το διαδίκτυο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η κοινωνία έχει περάσει από τις παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας σε νέους τρόπους σύνδεσης, μέσα από κοινότητες αλληλεπίδρασης και διαμόρφωσης των συνηθειών.

 

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων, επιχειρήσεων και καταναλωτών που θα επιτρέπει να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλο με διαφορετικούς τρόπους, μέσω πολλαπλών συσκευών και καναλιών επικοινωνίας.

 

Μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες της DOERS Α.Ε., παρέχονται όλες οι δυνατότητες σύνδεσης του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου, προς όφελος της ενημέρωσης, της σύνδεσης των μελών, της κοινωνικής μέριμνας και της συνεχούς και αδιάλειπτης προβολής, προώθησης και επικοινωνίας των μελών B2B, Β2C, OnLine & InStore.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Με συνθήκες και κανόνες επιχειρηματικής λειτουργίας, το όραμα της DOERS Α.Ε. είναι η υιοθέτηση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που στόχο έχουν να ενώσουν ένα κοινωνικο-οικονομικό σύνολο, σε ένα δίκτυο συνεργασίας, βιώσιμης ανάπτυξης και ανταπόδοσης.

Πιστή στο όραμά της, η DOERS Α.Ε έχει ως αποστολή τη συνεχή ανάπτυξη και προώθηση της πλατφόρμας DOERSNET. Η καινοτόμα, σε διεθνές επίπεδο, πλατφόρμα εφαρμογών, αποτελεί προϊόν εξαιρετικά αναλυτικής και μακροχρόνιας έρευνας, συνεργασίες της εταιρείας με φορείς και οργανώσεις, καθώς και της απόλυτης υποστήριξης, προσήλωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διοίκησης της εταιρείας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το όραμα και η αποστολή της εταιρείας συνοψίζονται στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για τη(ν):

  • δημιουργία κοινοτήτων μεταξύ καταναλωτών/επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης/πολιτών, φορέων/μελών
  • ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και πολιτών
  • ανταποδοτικότητα των φορέων και των επιχειρήσεων στο κοινωνικό σύνολο
  • προστασία και διασφάλιση περιεχομένου και συναλλαγών,

κι όλα αυτά, διατηρώντας πάντοτε αναλλοίωτες τις αξίες και τα εταιρικά ήθη της εταιρείας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Έννοιες όπως πληροφόρηση, συνεργασία, ποιότητα υπηρεσιών, προσφορά και ζήτηση, κοινωνική και οικονομική συμπεριφορά, δικτύωση, ασφάλεια στη νέα ψηφιακή εποχή, αποτέλεσαν προϊόν εξαιρετικά αναλυτικής, πολυετούς έρευνας και συλλογικής σκέψης των ιδρυτικών στελεχών της εταιρείας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ανθρώπους της αγοράς, συλλογικούς φορείς και καταναλωτικές οργανώσεις.

Τα ανωτέρω, είχαν ως αποτέλεσμα τον σχεδιασμό και τη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών, αμφίδρομης επικοινωνίας, προβολής, προώθησης, πολυεπίπεδης δικτύωσης και ψηφιακών οικονομικών συναλλαγών, αξιοποιήσιμη από καταναλωτές, επιχειρήσεις, φορείς και οργανώσεις, χωρίς γεωγραφικά σύνορα.

Η DOERS A.E., από το αρχικό στάδιο της λειτουργίας της, οργάνωσε τις υποδομές της, πλαισιώθηκε από υψηλών προσόντων στελεχιακό δυναμικό, δημιούργησε την εμπορική και επικοινωνιακή της πολιτική, έθεσε τα θεμέλια για την προώθηση των τεχνολογικών της λύσεων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα υλοποιώντας έργα για επιχειρήσεις & Ο.Τ.Α, και βραβεύθηκε ως η καλύτερη smart government λύση στην Ελλάδα το έτος 2018.

Σήμερα η εταιρεία, έχει συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού, ικανή ρευστότητα, υψηλό μετοχικό κεφάλαιο (22.000.000,00€) και μια μοναδικής φύσης και έκτασης τεχνολογική πρόταση για την ελληνική και διεθνή αγορά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Doers Α.Ε. έχει εφαρμόσει πολιτική διασφάλισης της ψηφιακής της υποδομής και στο επόμενο διάστημα θα πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2005. Ακολουθεί, τεκμηριωμένες διαδικασίες και μεθόδους που εξασφαλίζουν την ποιοτική και οργανωτική διαχείριση των διεργασιών ασφαλείας τόσο στις Πληροφορίες όσο και στα Πληροφοριακά της Συστήματα.

Η Ασφάλεια του Πληροφοριακού Συστήματος περιλαμβάνει την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών, από μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες:

  • αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης,
  • κακόβουλη εκτέλεση εντολών,
  • τροποποίηση της διάρθρωσης του συστήματος,
  • κακόβουλη ή λανθασμένη χρήση,
  • διακοπή λειτουργίας,
  • φυσική προστασία των υπολογιστικών συστημάτων, των δικτύων και των υποδομών.

Τέλος, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μεθοδολογιών, η DOERS A.E. εντοπίζει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς που άπτονται του πεδίου δραστηριοποίησής της και ενημερώνεται σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που την αφορούν.

80204237_607331590070075_7511072153370886144_n
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Not readable? Change text. captcha txt